185 WVW: Geen reden om de 50% aansprakelijkheid te verhogen

Rechtbank Gelderland datum 8 maart 2019
Een fietser komt ten val waarbij haar arm wordt overreden door een stadsbus. De fouten van beide verkeersdeelnemers gewogen komt de rechtbank tot haar oordeel dat er geen reden is om de 50% aansprakelijkheid te verhogen.
Verzoek Rechtbank
I verklaren dat de busmaatschappij en de WAM-verzekeraar volledig aansprakelijk zijn De busmaatschappij en en de WAM-verzekeraar zijn ingevolge artikel 185 WVW gehouden tot vergoeding van 100% van de schade indien er geen sprake is van eigen schuld. Echter de fietser heeft wel degelijk schuld. De rechtbank weegt het gedrag van beiden in de mate waarin dat tot het ongeval heeft bijgedragen. En komt dan tot 85% voor de fietser en 15% voor de bus. Voor een schadevergoeding hoger dan de reeds erkende 50% is slechts aanleiding als de billijkheid dat zou vereisen. daar is in casu geen sprake van. In de toepassing van van de 50% regel is het algemene ‘Betriebsgefahr’ van een motorvoertuig reeds verdisconteerd.
II de kosten van €5968 te vergoeden De rechtbank vindt het aantal uren van 15,64 bovenmatig en acht 12 uur redelijk. En komt dan tot een vergoeding van €4651.

In de toepassing van van de 50% regel ( artikel 185 WVW) is het algemene ‘Betriebsgefahr’ van een motorvoertuig reeds verdisconteerd.