Met ingang van 1 juli 2010 is de wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade in werking getreden. Het doel van die wet is om snelle afhandeling van letsel- en overlijdenszaken mogelijk te maken. Of dat -door deze wet- op de lange termijn gaat lukken is nog maar de vraag. De toekomst moet dat gaan uitwijzen.

  • Gaat de wet inderdaad opleveren dat letselschadezaken sneller worden geregeld? Of komen er alleen een berg rechtszaken bij waardoor de druk op de rechtspraak veel groter wordt en de kosten van de afhandeling van dit soort zaken enorm stijgen?
  • Zal er goed gebruik van de nieuwe procedure worden gemaakt? Of gaat toch “misbruik” voorkomen?
  • Zullen er meer zaken bij de advocatuur terecht komen, aangezien er een procesmonopolie blijft bestaan, zodat schaderegelingsbureaus van deze mogelijkheid geen zelfstandig gebruik kunnen maken

Deze site gaat dat in ieder geval nauwkeurig volgen. Het ligt in de bedoeling om op deze site informatie te bundelen die verband houdt met de wet deelgeschillen. De wettekst en de publicaties rondom de wet, maar vooral natuurlijk de jurisprudentie die zich nog moet gaan ontwikkelen. Heeft u tips of suggesties? Mailt u dan naar contact@wetdeelgeschillen.info.

Deze site wordt mogelijk gemaakt door OAK advocaten B.V.