De wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade is uiteraard niet zomaar uit het niets geïntroduceerd. De wet is een antwoord op problemen die de branche in de praktijk ondervond. Het bijzondere aan deze wet is dat het een nieuwe procesvorm introduceerde: de deelgeschilprocedure. Deze procesvorm zorgt voor een vereenvoudiging en versnelling van de buitengerechtelijke afhandeling van letselschade en overlijdensschade te komen. Het geeft de persoon die de schade lijdt, maar ook degene die voor deze schade aansprakelijk wordt gehouden op redelijk eenvoudige wijze de mogelijkheid een rechter in te schakelen. Nog tijdens de buitengerechtelijke fase van schaderegeling / onderhandeling. Door gebruikmaking van dit instrument kan een onafhankelijk rechter over een of meerdere aspect(en) van de onderhandeling een oordeel geven. Een eventuele impasse kan hierdoor doorbroken worden waardoor beide partijen weer kunnen en willen plaatsnemen aan de onderhandelingstafel en een definitieve schaderegeling weer tot de mogelijkheden behoort.

Enkele interessante documenten die meer informatie geven over de (totstandkoming) van de wet

Een meer gedetailleerde beschrijving van wat een deelgeschil nu precies is, vind je ook op deze site.