25% eigen schuld voor de tegen verkeer in rijdende fietser. Kosten deelgeschil gematigd maar wel 100%

Rechtbank Oost-Brabant, 6 mei 2021
Aanrijding tussen een rechts afslaande auto en een rechtdoor maar tegen de rijrichting in rijdende fietser (verzoeker). Gelet op de gemaakte fouten en de daaraan verbonden risico’s komt de rechtbank tot een causale verdeling van 75 vs. 25.
Verzoek Rechtbank
(Verzoeker) vraagt de rechtbank om
(1) voor recht te verklaren dat (verweerder) voor 100% aansprakelijk is;
Art. 185 WVW is van toepassing. Van overmacht is geen sprake. De 50%-regel is dan van toepassing. Of er reden is om meer dan 50% te vergoeden hangt af van de causale verdeling + billijkheidscorrectie.

Er is zeker sprake van eigen schuld aan de zijde van (verzoeker):

  • Hij reed tegen de rijrichting in, op een fietspad waar alleen verkeer vanuit de andere richting was toegelaten.
  • Hij heeft niet geanticipeerd op de situatie, door geen vaart te minderen en niet extra voorzichtig te zijn.
  • Er was zeker reden om te anticiperen: het was donker en hij had geen goede verlichting op zijn fiets.
  • Hij had moeten begrijpen dat een automobilist er geen rekening mee zou houden dat er een fietser van links zou komen.

Ook de automobilist heeft fouten gemaakt:

  • Hij had voorrang moeten verlenen aan het rechtdoor gaande verkeer van rechts; dat heeft hij niet gedaan.
  • Hij had moeten begrijpen dat een fietser mogelijk verkeersfouten zou maken. Hij had niet alleen naar rechts maar ook naar links op het fietspad moeten kijken.
  • Hij had moeten wachten totdat hij volledig zicht had op het fietspad.

Causale verdeling = 75/25. Geen reden om uit oogpunt van billijkheid deze verdeling aan te passen.

(2) de kosten te begroten en (verweerder) te veroordelen in deze kosten. Verzoek begroting = 10 uur x € 235,– x 21% BTW + griffierecht. Geen onderbouwing van die 10 uur; specificatie ontbreekt. Juridisch en feitelijk relatief eenvoudige zaak en dus brengt de rechtbank het aantal uur terug naar 7.

Geen doorwerking eigen schuld op de kosten van deelgeschil. Toepassing ‘tweede billijkheidscorrectie’: veroordeling kosten deelgeschil op basis van 100%.

Mooie, leesbare beschikking over de toepassing van artikel 185 WVW. Beide partijen hebben fouten gemaakt. Verder toepassing van de ‘tweede billijkheidscorrectie’ voor de kosten. De reden? Eigen schuld door rechtbank vastgesteld is lager dan hetgeen (verweerder) in het buitenrechtelijke traject naar voren had gebracht.