Aanrijding scooter vs. tegen de rijrichting in rijdende fietser: 50% van de schade blijft voor de fietser

Rechtbank Limburg, 13 augustus 2019
Sprake van een aanrijding tussen een scooter en een fietser, verzoeker, die aan de verkeerde kant van de weg reed. Unigarant heeft voor 50% aansprakelijkheid erkend. Partijen zijn verveeld over de mate van aansprakelijkheid.
Verzoek Rechtbank
Verzoeker verzoekt de rechtbank (…) om bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren beschikking:

(1)  voor recht te verklaren dat Unigarant volledig, dan wel voor een door de rechtbank nader te bepalen percentage, aansprakelijk is voor de geleden en nog te lijden schade van verzoeker (…);

(1) Van overmacht is geen sprake.

Het staat vast dat verzoeker tegen het verkeer in fietste. Het ongeval is het gevolg van deze aan [verzoeker] toe te rekenen verkeersfout: indien [verzoeker] aan de juiste kant (overzijde) van de weg had gefietst, had de aanrijding immers niet plaatsgevonden.

Gezien de plaats van het ongeval ter hoogte van de kruising met de Jonkheer Ruysstraat en de omstandigheid dat het schemerig/donker was, moet het er voor worden gehouden dat bestuurder (zeer) weinig tijd heeft gehad te anticiperen op de zich voor hem opdoemende – tegen de rijrichting in fietsende – verzoeker. Onder de gegeven omstandigheden oordeelt de rechtbank dat het ongeval hoofdzakelijk is veroorzaakt doordat verzoeker in de schemer/in het donker tegen de rijrichting fietste. Derhalve bestaat op grond van de causaliteitsafweging geen aanleiding af te wijken van voornoemde 50%-regel.

Gelet op de ernst en verwijtbaarheid van de verkeersovertreding van verzoeker, welke fors bijdraagt aan de causaliteit, is er geen plaats voor een nadere billijkheidscorrectie. Unigarant moet 50% van de schade van verzoeker vergoeden.

(2) Unigarant te veroordelen om met verzoeker op basis van het door de rechtbank bepaalde percentage aansprakelijkheid door te onderhandelen over de aan verzoeker te betalen schadevergoeding; (2) Er bestaat geen grond voor toewijzing van het verzoek om Unigarant te veroordelen om met verzoeker door te onderhandelen.
(3) de kosten van deze procedure te begroten en Unigarant te veroordelen tot betaling van deze kosten. (3) 15 uur tegen uurtarief van € 250,00, vermeerderd met de btw en griffierecht. De helft van de kosten blijft voor rekening van verzoeker.

De rechter is stellig: als verzoeker niet aan de verkeerde kant van de weg had gefietst, had het ongeval niet plaats gevonden. Dat anderen ook aan de verkeerde kant van de weg fietsen doet niets aan de ernst van de overtreding af.