Aansprakelijkheid 185 WVW, na billijkheidscorrectie 100%

Rechtbank Oost-Brabant 21 mei 2014
Voetganger aangereden door auto terwijl zij de weg overstak. Vaststelling mate van aansprakelijkheid. Toepassing billijkheidscorrectie. Automobilist 100% aansprakelijk
Verzoek Rechtbank
 [verzoekster] stelt dat [verweerder 1] voor die schade geheel aansprakelijk is en heeft het verzoek ingediend een verklaring voor recht van die strekking te geven.  Overstekende voetgangster van 69 jaar, vlakbij supermakrt (waar voetgangers verwacht kunnen worden). Afweging fouten 90-10 in voordeel voetganger, na billijkheid 100%
 Voorts verzoekt zij om te bepalen dat [verweerder 1], althans [verweerder 1] en N.V. Noordhollandsche, gehouden zijn alle door [verzoekster] als gevolg van het ongeval geleden schade volledig te vergoeden.  Tja, dit is een dubbelopverzoek…
 [verzoekster] verzoekt in het petitum van het verzoekschrift de kosten van de werkzaamheden van haar advocaat te begroten op € 3.700,00. Uit de onderbouwing van deze kosten onder 17 van het verzoekschrift volgt echter dat dit bedrag nog dient te worden vermeerderd met BTW en het verschuldigde griffierecht.  tijdsbesteding noch uurtarief fanatiek-gegrond bestreden en dus verzoek toegewezen.

Een typische ´arbitraire´ uitspraak, daar zijn rechters voor….