Aansprakelijkheid voor schade na val na duw? Feiten onduidelijk en dus bewijslevering, verzoek afgewezen.

Rechtbank Oost-Brabant 10 november 2015
Val na duw of door eigen zelfstandige stap naar achteren? Toedracht niet duidelijk (onder meer vanwege nieuwe getuige die op het laatste moment opduikt). Bewijslevering nodig en dus geen deelgeschil.
Verzoek Rechtbank
 te verklaren dat [verweerder] haar op 22 maart 2014 heeft geduwd als gevolg waarvan zij ten val is gekomen, en dat [verweerder] aansprakelijk is voor de volledige schade die het gevolg is van dit onrechtmatig handelen. en [verweerder] te veroordelen in de en in de  Gelet op de verschillende verklaringen staat naar het oordeel van de rechtbank niet vast dat [verzoekster] is gevallen als gevolg van een duw tegen haar schouders door [verweerder] …en dus zal nadere bewijslevering moeten plaatsvinden ten aanzien van de toedracht van het voorval door het horen van getuigen
voorschot op de schadevergoeding van € 20.000,-  ook hier zal nadere bewijslevering moeten plaatsvinden door het overleggen van stukken en mogelijk ook door deskundigenonderzoek.
 kosten van deze deelgeschilprocedure ad € 4.967,66 begroot de kosten van [verzoekster] voor dit deelgeschil op een bedrag van € 3.944,90, exclusief griffierecht (€ 230,- x 1,05 x 1,21 x 13,5
 pre-processuele buitengerechtelijke kosten ad € 4.266,34.  dus ook niet: geen aansprakelijkheid

Hoewel hier de stap naar het deelgeschil niet onbegrijpelijk is (na het verzoekschrift dook plots een getuige op…) blijft het een kostbaar probleem dat veel deelgeschillen worden afgewezen omdat er nadere bewijslevering nodig is. Dat is vrijwel zonder consequenties voor de verzoekers en dus blijft dat doorgaan…