Aansprakelijkheid werkgever i.v.m. valpartij kan niet worden toegewezen omdat nadere instructie noodzakelijk is

Rechtbank Rotterdam, 1 november 2018
Verzoekster is na het einde van haar werkdag uitgegleden en heeft daarbij knieletsel opgelopen en stelt materiële werkgever daarvoor aansprakelijk.
Verzoek Rechtbank
Verzoekster heeft verzocht (…) te bepalen:

(1)  dat The Greenery volledig aansprakelijk is voor de schade die verzoekster lijdt als gevolg van het bedrijfsongeval op 6 november 2015, en;

(2) dat The Greenery gehouden is de volledige geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade van (verzoekster) aan haar te vergoeden;

 (1)(2) Toedracht van het ongeval staat niet vast. Verzoekster stelt dat zij is uitgegleden over een natte en met fruit bevuilde vloer is en haar werkschoenen met fruitresten waren gevuld en daardoor glad waren. The Greenery heeft dat betwist en gesteld dat de vloer niet glad had kunnen zijn. Er zal nadere bewijsvoering plaats moeten vinden. Investering in tijd, geld en moeite weegt niet op tegen belang van het verzoek. Verzoek wordt afgewezen.
(3) dat de kosten van deze procedure op grond van artikel 6:96 BW dienen te worden vastgesteld op € 5.750,00 exclusief btw, zijnde € 6.957,50 inclusief btw, (…) te veroordelen in de kosten van deze deelgeschilprocedure, (…) (3) Verzoekster was voor het indienen van het verzoek bekend met uiteenlopende standpunten en had kunnen voorzien dat nadere instructie nodig zou zijn. Verzoekster had moeten kiezen voor een bodemprocedure. Geen begroting van de kosten nu deelgeschil volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld.

Verzoekster heeft de verkeerde procedure gekozen. De kantonrechter wenst nadere bewijsvoering en daarvoor is in de deelgeschilprocedure in deze zaak geen plaats. Volgens verzoekster was nadere bewijslevering niet meer aan de orde, maar daar denkt de kantonrechter anders over.