Allergische reactie na gebruik massageolie: onvoldoende bewijs, niet geschikt voor deelgeschil

Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, 7 januari 2021
Verzoekster heeft bij verweerster een fysiotherapeutische behandeling (massage) ondergaan. Na de behandeling heeft verzoekster last van uitslag. De stelling is dat deze uitslag het gevolg is van een allergische reactie op de gebruikte massageolie. Verzoekster heeft deze zorgen geuit, waarna latere behandelingen door het T-shirt heen hebben plaatsgevonden. Bij een van de latere behandelingen zou – zonder toestemming van verzoekster – de betreffende olie toch weer gebruikt zijn.
Verzoek Rechtbank
De rechtbank wordt verzocht
I. voor recht te verklaren dat verweerster aansprakelijk is voor de schade van verzoekster, veroorzaakt door de behandeling waarbij de olie is gebruikt;
Op basis van de beschikbare feiten kan niet worden geconcludeerd dat – nadat bekend was dat verzoekster allergisch zou reageren op de betreffende olie – die olie opnieuw – zonder haar toestemming – is gebruikt: ter ondersteuning worden de eigen verklaring van verzoekster en de notities van de huisarts overlegd. Die notities berusten echter op haar eigen verklaring. Een en ander is daarom onvoldoende om de vordering toe te wijzen.

Er is verdere bewijslevering nodig. Hiervoor is in een deelgeschil geen ruimte. Het verzoek wordt afgewezen.

II. verweerster te veroordelen in de proceskosten ter hoogte van € 3.557,40 inclusief btw, gebaseerd op 8 uren à € 200,- exclusief kantoorkosten en btw. De rechtbank is niet van mening dat de deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht is ingediend en begroot daarom wel de kosten.

Tegen het gehanteerde uurtarief is geen verweer gevoerd, wel heeft verweerster erop gewezen dat een specificatie van de bestede uren ontbreekt en dat verzoekster op toevoeging procedeert, waardoor zij buiten de eigen bijdragen en het griffierecht geen kosten heeft gemaakt.
De omstandigheid dat verzoekster procedeert op toevoeging, maakt niet dat een kostenbegroting achterwege kan blijven.

8 uur is niet onredelijk. Het bedrag van € 3,557,40 zal worden vermeerderd met het betaalde griffierecht. Nu in deze procedure geen aansprakelijkheid is vastgesteld, wordt het verzoek tot kostenveroordeling afgewezen.