AOV is sommenverzekering, met de uitkering wordt rekening gehouden in het kader van de berekening van de schade, vanwege eigen schuld wordt een deel van de AOV-uitkeringen niet in de berekening betrokken.

LJN: BX2021, Rechtbank ‘s-Gravenhage , 414505 / HA RK 12-123

Als gevolg van ongeval letsel met 25% eigen schuld.
Verzoekster wil:

  • dat wordt bepaald dat een AOV een sommenverzekering is;
  • dat met de AOV-uitkeringen geen rekening wordt gehouden bij de vaststelling van de schade;
  • dat in ieder geval 25% van de AOV buiten de schade wordt gelaten, nu dat percentage eigen schuld aan de zijde van verzoekster is aangenomen.

Op die manier ontvangt verzoekster dus veel meer dan zij aan schade lijdt.

Het verweer:

  • er is sprake van een principieel punt dat beter in een bodemprocedure aan de orde kan komen;

Het verdere verweer wordt in de uitspraak niet besproken, maar kennelijk wordt betoogd dat er geen sprake is van een sommenverzekering en dat in ieder geval met de uitkering rekening moet worden gehouden.

De redenering van de rechtbank is vervolgens toch wat lastig te volgen, ondanks het door de rechtbank gegeven rekenvoorbeeld. AOV-uitkeringen zijn in het algemeen belast en dan is het best logisch om te kijken welke netto schade als gevolg van verlies van verdienvermogen ontstaat. Kortom, wat komt men netto tekort. In het rekenvoorbeeld is dat € 25000,– en als de aansprakelijke daarvan 75% betaalt is dat een goede oplossing… Nu wordt het (kennelijk…) € 100000,– – € 50000,–. Dat betekent dat het slachtoffer € 75000 (vanuit de AOV) + € 50000 (vanuit de aansprakelijke) = € 125000,– vergoed krijgt en dat is meer dan ze verdiende….stimulans om te reïntegreren is ver te zoeken, want niet werken levert veel meer op.

Samengevat beslist de rechtbank:

  • dat er sprake is van een deelgeschil, er is geen reden om principiele zaken niet in deelgeschil te behandelen;
  • dat de AOV een sommenverzekering is;
  • dat de AOV bedoeld is om vermindering van inkomen op te vangen;
  • dat op het te verrekenen genoten voordeel in mindering moet worden gebracht 25% van de totale inkomensschade van [verzoekster], waarna het restant mag worden verrekend;
  • dat het gevraagde uurtarief (275 +7% kantoorkosten…) bovenmatig is en dat dat wordt teruggebracht tot 245 + 6% en dat de berekende 16 uur moet worden gematigd tot 14 uur, dsaarvan wordt dan 75% toegewezen.