Automobilist slaat linksaf. Bromfietser past snelheid onvoldoende aan. 25% eigen schuld is juist.

Moet een automobilist rechts afslaan

rmnl 17032021
Op een onoverzichtelijk punt (vooral vanwege werkzaamheden) moet een automobilist rechts afslaan, een uitrit in. Een tegemoetkomende bromfietser rijdt over het fietspad tegen de – op dat moment – stilstaande auto. De verzekeraar erkende aansprakelijkheid maar meende dat 25% eigen schuld juist was. De rechtbank is het daarmee eens.
Voor de kosten van de belangenbehartiger wordt een uurtarief van iets minder dan € 153,- juist geacht.
Verzoek Rechtbank
Te beslissen dat asr volledig aansprakelijk is. De kantonrechter is het met ASR eens dat de schade ook een gevolg is van omstandigheden die aan [VERZOEKER] kunnen worden toegerekend. Hij had zijn snelheid aan de onoverzichtelijke situatie moeten aanpassen en dat heeft hij niet gedaan. Hij zegt dat hij geen auto op het fietspad had hoeven te verwachten en dat is ook zo, maar hij heeft geen enkele verklaring gegeven waarom hij niet had hoeven te anticiperen op de onoverzichtelijke situatie…
Op basis van de mate waarin [VERZOEKER] aan het ontstaan van het ongeval heeft bijgedragen, vindt de kantonrechter een causaliteitsverdeling van 75/25 reëel.
De kosten deelgeschil te begroten op € 5.512,50. Gelet op de ervaring en specialisatie van de gemachtigde en het aantal uren dat hij voor het verminderde verzoek nodig zou hebben gehad, worden de redelijke kosten voor het gewijzigde verzoek en de verdere behandeling van de zaak begroot op 10 uur x € 185 (inclusief btw en kantoorkosten), dus op € 1.850. Daar moet het griffierecht van € 499 dat [VERZOEKER] aan de rechtbank heeft moeten betalen nog bij opgeteld worden.

Het is prettig dat steeds meer wordt geprobeerd om eenvoudig Nederlands te gebruiken in de uitspraken. Dat bevordert de leesbaarheid. Ook van belang de vaststelling dat uurtarief bepaald mag worden door specialisatie en ervaring en dat een uurtarief van € 185 inclusief btw ruim voldoende is voor een belangenbehartiger die geen advocaat is en niet is aangesloten bij een beroepsorganisatie die beschikt over een kwaliteitsregister. Dat sluit mooi aan bij dit artikel.