Bank niet aansprakelijk voor val van stoel

rechtbank Zutphen 15 oktober 2012, LJN: BY0801
De wat zwaarlijvige verzoekster is tijdens bankbezoek met stoel en al gevallen en heeft bank daarvoor aansprakelijk gesteld. Rechtbank past kelderluikcriteria toe en ziet geen aansprakelijkheid.
Verzoek Rechtbank
 Ontvankelijkheid slechts als de bank helder had kunnen maken dat bij iedere uitkomst van het deelgeschil geen onderhandelingen zouden plaats vinden kan gesteld worden dat een deelgeschil geen nut heeft. De rechtbank is van oordeel dat de aansprakelijkheidsvraag zonder (uitgebreide) bewijslevering kan worden beantwoord omdat, ook indien wordt uitgegaan van de door [verzoekster] geschetste toedracht van het ongeval, geen aansprakelijkheid van de bank voor de gevolgen van het ongeval kan worden aangenomen.
Voor recht te verklaren dat de bank aansprakelijk is voor de door het ongeval bij verzoekster berokkende materiële en immateriële schade.  Voor de aansprakelijkheidsbeoordeling zijn de kelderluikcriteria van belang.Het gaat om een normale stoel, zij het wat licht, maar de conclusie is dat de bank [verzoekster] niet heeft blootgesteld aan een groter risico dan onder de gegeven omstandigheden verantwoord was en dat het ongeval per saldo is te wijten aan een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Van een gebrekkige stoel was geen sprake.

De bank te veroordelen tot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten van € 2.847,73, alsmede in de kosten van deze procedure. De verzochte veroordeling tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten zal eveneens worden afgewezen, omdat geen sprake is van aansprakelijkheid van de bank voor de gevolgen van het ongeval en daarmee een grondslag hiervoor ontbreekt.
De bank te veroordelen in de kosten van deze procedure. Ondanks de afwijzing van de verzoeken dient in beginsel op de voet van artikel 1019aa Rv begroting plaats te vinden van de kosten bij de behandeling van het verzoek. De rechtbank begroot de kosten bij de behandeling van het verzoek aan de zijde van [verzoekster] op € 3.028,45 inclusief kantoorkosten en BTW.

De rechtbank wikt en weegt de omstandigheden van het geval en komt aldus tot afwijzing van het verzoek. Hiermee is spoedige duidelijkheid over de aansprakelijkheid ontstaan.