Bedrijfsongeval. Geen beslissing over aansprakelijkheid (materiële en formele) werkgever mogelijk. Verzoek prematuur.

BESCHIKKING sector kanton Tilburg 13 maart 2019
Uitgeleende werknemer komt ten val en loopt beenletsel op. Er wordt onderzoek ingesteld, maar intussen wordt deelgeschil opgestart. Deelgeschil prematuur: geen onderhandelingen en feiten staan niet vast.
Verzoek Rechtbank
Materiele en formele werkgever zijn aansprakelijk Van een begin van onderhandelingen was op dat moment nog geen sprake. Gelet hierop kan niet worden vastgesteld over welk onderdeel van het geschil wél overeenstemming bestaat tussen partijen, zodat van een deelgeschil geen sprake is. Voor deze situatie is de deelgeschilprocedure niet in het leven geroepen.

Ten overvloede overweegt de kantonrechter dat ook indien [WERKNEMER] in zijn verzoek ontvankelijk zou zijn verklaard, het verzoek zou zijn afgewezen.

Om aansprakelijkheid te kunnen vaststellen is namelijk van belang om vast te stellen wat er precies is gebeurd op 1 september 2016. Partijen verschillen van mening over de feitelijke gang van zaken, onder meer op het punt of [WERKNEMER] wel of niet bezig was met de aan hem opgedragen werkzaamheden op het moment dat het ongeval plaatsvond. Om vast te stellen wat is gebeurd en dus om de aansprakelijkheid vastte kunnen stellen is bewijslevering nodig.

Veroordeling in kosten Kosten worden niet begroot. Werknemer wordt veroordeeld in kosten aangesproken partijen.

Het deelgeschil is (echt) niet bedoeld als rappel of drukmiddel…