Beoordeling of aanrijding overmacht is te complex en kostbaar voor deelgeschilprocedure en draagt onvoldoende bij aan vaststellingsovereenkomst

rechtbank ‘s-Gravenhage, 6 juli 2011, LJN: BU2090

Partner van verzoekster is als voetganger bij oversteken aangereden door bij verweerster Aegon verzekerde auto en als gevolg van dit ongeval overleden. Aansprakelijkheid niet erkend. Aegon beroept zich primair op overmacht.
Verzoekster verzoekt voor recht te verklaren dat Aegon geen beroep op overmacht toekomt en aansprakelijk is.
Aegon betwist dat verzoek zich leent voor behandeling in een deelgeschilprocedure.

De rechtbank oordeelt dat naar de gereden snelheid en de wijze van oversteken nader onderzoek dient te worden gedaan, al dan niet in de vorm van bewijslevering. Dit zal veel tijd in beslag nemen en kostbaar zijn. Voorts zal de bijdrage van de  verzochte beslissing aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst gering zijn, waarbij van belang is dat verzoekster geen inzicht heeft gegeven in de geleden schade, waardoor de onderhandelingen worden belemmerd. De bijdrage van de verzochte beslissing aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst weegt niet op tegen de kosten en het tijdsverloop van de procedure. Het verzoek wordt afgewezen.
De rechtbank begroot de kosten van de deelgeschilprocedure.

Een duidelijke uiteenzetting waarom het verzoek moet worden afgewezen.