Bij niet objectiveerbaar letsel is objectieve informatie over de voorgeschiedenis nuttig: verplichting tot overlegging patientenkaart.

Rb Midden=Nederland 27 juli 2016
Geen objectiveerbaar letsel en dan discussie over de vraag of een patientenkaart (over de situatie voor ongeval) aan het dossier moet worden toegevoegd. De rechtbank beantwoord die vraag bevestigend. In ieder geval voor een periode van acht jaar…
Verzoek Rechtbank
 [verzoekster] verzoekt de rechtbank voor recht te verklaren dat haar klachten en beperkingen juridisch in causaal verband staan tot het ongeval van 8 april 2010, haar kosten te begroten en verweerster in die kosten te veroordelen. draagt [verzoekster] op om te bewerkstelligen dat aan de deskundigen Plasmans en Verlooy ter beschikking wordt gesteld de patiëntenkaart van [verzoekster] , met daarop in ieder geval alle informatie tot acht jaar voorafgaand aan het ongeval,

draagt partijen op de deskundigen Plasmans en Verlooy in aanvulling op en met handhaving van de aanbiedingsbrieven van 5 november 2012 te verzoeken om, met inachtneming van de informatie op genoemde patiëntenkaart, nogmaals zoveel als mogelijk te beoordelen of de klachten van [verzoekster] aan haar onderrug en linker lies ook zonder het ongeval zouden zijn ontstaan, en om hun oordelen, voor zover mogelijk, in ieder geval nader toe te lichten voor zover uit de patiëntenkaart voor het door hen te geven oordeel relevante klachten van [verzoekster] blijken op het gebied van het bewegingsapparaat alsmede psychische klachten, en om van die klachten verslag te doen;

indien de deskundigen Plasmans en Verlooy het voor de door hen te geven beoordeling van belang achten om inzage te verkrijgen in de verzekeringsgeneeskundige rapportages van het UWV, dan zijn zij gerechtigd om [verzoekster] te verzoeken afschriften van die rapportages aan hen te overhandigen, aan welk verzoek [verzoekster] dient te voldoen;

Officieel natuurlijk gewoon afwijzing van het verzoek, maar deze rechtbank houdt het verzoek aan om de patientenkaart aan de deskundige over te leggen en nadere vragen te beantwoorden. Een hoop tijd, geld en moeite om transparantie te verkrijgen.