Botsing tussen fietsers, toepassing van de Kelderluikcriteria

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 11 juni 2019
Er is sprake van een aanrijding tussen fietsers. Verzoeker spreekt de plotseling stoppende fietser aan voor haar schade.
Verzoek Rechtbank
Verzoekster verzoekt (…) om voor recht te verklaren dat

(1) verweerder sub 1 volledig aansprakelijk is voor de door haar als gevolg van een ongeval op 19 mei 2015 geleden en te lijden schade (…).

(2) Subsidiair verzoekt verzoekster om voor recht te verklaren dat verweerder sub 1 aansprakelijk is voor een deel van de schade (…).

(1)(2) De rechtbank acht op grond van deze getuigenverklaringen bewezen dat verweerder sub 1 en verzoekster met een behoorlijke snelheid fietsten en dat verzoekster zich op een afstand van één á twee meter achter verweerder sub 1 bevond toen [verweerder sub 1] ter hoogte van de IJsselstraat heeft ingehouden en heeft afgeremd. Het is niet bewezen dat verweerder sub 1 plotseling hard heeft geremd. Door onverwacht, zonder aankondiging, te remmen, wetende dat verzoekster zich vlak achter hem bevond, heeft verweerder sub 1 meer risico genomen dan redelijkerwijs verantwoord was en heeft hij jegens verzoekster onrechtmatig gehandeld.

Verzoekster reed op zeer korte afstand achter verweerder sub 1 en is onvoldoende alert geweest op de snelheidsvermindering van verweerder sub 1. Bijdrage aan het voorval is 2:1 (verzoeker:verweerder), onvoldoende aangevoerd voor toepassing van de billijkheidscorrectie. Verweerder sub 1 dient een derde van de schade te vergoeden.

(3) Verder verzoekt verzoekster de kosten van het deelgeschil te begroten en verweerders te veroordelen tot betaling van deze kosten. (3) De billijkheid eist dat de aansprakelijke partij de kosten van het deelgeschil volledig dient te vergoeden. Univé betaalt de kosten van het deelgeschil. Niet gesteld dat verzoekster jegens Univé gehouden is om deze kosten te verhalen op de aansprakelijke partij. Verzoek betaling kosten afgewezen.

De rechter is tot de conclusie gekomen dat verweerder meer risico heeft genomen dan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs verantwoord was. Hij had niet zomaar zonder verkeersnoodzaak zonder sein mogen stoppen. Vervolgens wordt verzoekster door de rechter een groter verwijt gemaakt met betrekking tot het ontstaan van het ongeval.