Burenruzie: het gooien van een koffiekopje op de grond is noodweerexces. Verzoek afgewezen.

LJN: BW8748, Rechtbank Rotterdam , 399253 / HA RK 12-229

deelgeschil letselschade; burenruzie; geschil omtrent aansprakelijkheid; verzoek leent zich voor behandeling in deelgeschilprocedure, ondanks dat partijen nimmer met (noemenswaardige) onderhandelingen zijn gestart; dat de verzochte deelbeslissing niet direct tot een eindregeling zal leiden, maakt dat niet anders; toedracht ongeval; onrechtmatig handelen; beroep op noodweer verworpen; beroep op noodweerexces gehonoreerd; geen verwijtbaar onrechtmatig handelen; verzoek als ongegrond afgewezen. kosten begroot ex artikel 1019aa Rv; geen kostenveroordeling nu aansprakelijkheid niet vast staat.