Causaal verband tussen klachten en ongeval, wel doorbreking van causaal verband in 2016

Rechtbank Amsterdam, 15 november 2018
Verzoekster is in 2009  betrokken geweest bij een kopstaartbotsing. Whiplashklachten. Sprake van causaal verband? In 2016 zijn lage rugklachten verergerd. Is dit toe te rekenen aan het ongeval? In 2015 is een orthopedische expertise uitgevoerd, in 2017 een neurologische expertise.
Verzoek Rechtbank
Verzoeker verzoekt, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad om:

(1) primair: te verklaren voor recht dat er sprake is van een (juridisch) causaal verband tussen het ongeval en de huidige klachten en beperkingen van [verzoeker], en dat Delta Lloyd aansprakelijk is voor de dientengevolge geleden en te lijden materiële en immateriële schade,

(2) subsidiair: Delta Lloyd te veroordelen tot het verlenen van medewerking in het minnelijk traject aan een nader deskundigen onderzoek door een verzekeringsgeneeskundige en daarvan de buitengerechtelijke kosten te dragen,

De klachten van juni 2016 worden dus – in tegenstelling tot de klachten aansluitend op het ongeval – gediagnosticeerd als een medisch objectiveerbare hernia (…) te relateren lage rugklachten. Neuroloog verwijst naar mogelijke alternatieve oorzaken. Vanaf juni 2016 is een alternatieve, niet aan het ongeval te wijten, oorzaak heeft voorgedaan voor de desbetreffende klachten, welke oorzaak (verzoeker) ook zonder het ongeval zou hebben getroffen. Daarmee is het aanvankelijk bestaande causaal verband tussen de klachten en het ongeval doorbroken per juni 2016.

Primaire en subsidiaire vordering, voor zover die zien op de gestelde ongevalsgerelateerde klachten en beperkingen vanaf juni 2016, niet toewijsbaar.

Vordering benoeming verzekeringsgeneeskundig adviseur toegewezen voor klachten tot 2016.

(3) met veroordeling van Delta Lloyd in de kosten van deze procedure. (3) Uurtarief € 245,00 ex BTW en aantal bestede uren (19,5) voldoen aan dubbele redelijkheidstoets. Kantoorkosten worden afgewezen, geacht te zijn inbegrepen in het uurtarief. € 6.127,63 – (286,65 + 21% = 346,85) + (5 x 245 + 21% = 1.482,25) = € 7.263,03

De verergerde klachten zijn in tegenstelling tot de klachten die direct na het ongeval zijn gepresenteerd wel objectiveerbaar. Echter, de deskundige geeft aan dat het ontstaan van die klachten niet aan het ongeval gerelateerd kunnen worden. Daarmee wordt het causaal verband doorbroken.