De gezamenlijk benoemde deskundigen binden partijen, niet de deskundige van het UWV

Rechtbank Gelderland, 1 juli 2021
Verzekeringsarts van het UWV komt tot nadere klachten en beperkingen, vergeleken met de resultaten van de door partijen gezamenlijke ingeschakelde deskundigen: neuroloog, neuropsycholoog en verzekeringsgeneeskundige. Afwijzing verzoek voor wat betreft causale relatie tussen resultaten UWV met het ongeval.
Verzoek Rechtbank
(Verzoeker) verzoekt de rechtbank om

(i) voor recht te verklaren dat er causaal verband is tussen (alle) huidige klachten en beperkingen van (verzoekster) en het ongeval;

(Verweerder) heeft het causaal verband tussen het ongeval en de door (neuroloog), (neuropsycholoog) en (verzekeringsgeneeskundige) geduide klachten en beperkingen erkend. (verweerder) heeft betwist dat de door het UWV vastgestelde klachten en beperkingen in causaal verband staan tot het ongeval.

De door het UWV vastgestelde beperkingen dienen ter vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid van (verzoeker) in de zin van de sociale verzekeringswetten. Uit de mate van arbeidsongeschiktheid in de zin van de sociale verzekeringswetten kan niet zonder meer worden afgeleid dat sprake is van schade in de zin van VAV als gevolg van een onrechtmatigde daad. De regels die gelden voor de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid ingevolge de WIA komen immers niet overeen met de normen waaraan een vordering vanwege verlies aan verdienvermogen in een onrechtmatige daad actie dient te worden getoetst.

In deze kwestie ontbreekt ook het medisch onderzoeksverslag van de verzekeringsarts van het UWV, waardoor ook de medische onderbouwing en een overzicht van de medische informatie, waarover de verzekeringsarts kon beschikken tijdens het onderzoek, ontbreken.

(ii) de kosten van deelgeschil te begroten en (verweerder) te veroordelen in deze kosten Verzoek begroting =  € 6.292,- (20 uur x € 260,– x 21% BTW). Geen sprake van een onnodig ingesteld deelgeschil. Uurtarief wordt redelijk bevonden. Aantal uren wordt gematigd, naar 18.

Begroting = € 5.662,80 (18 uur x € 260,– x 21% BTW). Aansprakelijkheid staat vast en dus volgt ook een veroordeling.

Mooie overzichtelijke uitspraak voor wat betreft de onderzoeken die zijn verricht en waarom de resultaten van het UWV partijen niet binden. De rechter geeft partijen verder een voorzetje voor de verdere schadebehandeling: een arbeidsdeskundige expertise ter vaststelling van de restverdiencapaciteit. Het eerdere onderzoek van de re-integratiedeskundige voldoet daarvoor niet. De opdracht aan (re-integratiedeskundige) was gericht op de re-integratie van (eiseres), niet op het vaststellen van de restverdiencapaciteit