Deelgeschil over de buitengerechtelijke kosten; matiging uren en veroordeling verzekeraar

Rechtbank Midden-Nederland 14 juli 2021
Het gaat in dit deelgeschil over de kosten van het deelgeschil. In een eerdere tussenbeschikking is verzoekster in de gelegenheid gesteld om aan te tonen dat verzoekster de kosten voor het deelgeschil op grond van de polisvoorwaarden dient te verhalen op ASR. Verzoekster heeft dit met haar nadere akte aangetoond en daarom worden de kosten begroot. De rechtbank matigt het aantal uren en veroordeelt ASR in de deze kosten.
Verzoek Rechtbank
Verzoekster begroot de kosten op € 9.811,89 (30 uur x € 255,- met 6% kantoorkosten en btw). Met ASR is de rechtbank van mening dat het aantal bestede uren de dubbele redelijkheidstoets niet doorstaan. Met het gehanteerde uurtarief mag een zekere efficiënte worden verwacht. De rechtbank begroot de kosten op € 6.541,26 (20 uur x € 255,- inclusief btw en kantoorkosten. Daar komt het griffierecht nog bovenop.
Deze kosten komen ook voor vergoeding in aanmerking wanneer uiteindelijk niet komt vast te staan dat bepaalde schade is geleden. Dat de buitengerechtelijke kosten niet meer in verhouding staan met de schade, is geen reden om de kosten op nihil te stellen.

Omdat ASR aansprakelijk is voor het ongeval, wordt zij veroordeeld in de kosten van dit deelgeschil.