Deelgeschil over vergoeding buitengerechtelijke kosten

Rechtbank Midden-Nederland
Een deelgeschilprocedure over de vergoeding van buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten en de kosten van het deelgeschil worden gematigd.
Verzoek Rechtbank
Verzoeker verzoekt de kantonrechter om:

(1) ASR te veroordelen tot het betalen van de buitengerechtelijke kosten, een bedrag van € 1.769,85.

Het schadeproces met een vaststellingsovereenkomst wordt belemmerd door een verschil van mening over de buitengerechtelijke kosten. De belemmering kan worden weggenomen door de rechter. Het verzoek kan inhoudelijk worden behandeld aangezien

(1) In deze kwestie gaat het om een eenvoudige en overzichtelijke zaak. Door ASR is de aansprakelijkheid erkend en zijn voorschotten betaald op de schade en buitengerechtelijke kosten. Daarnaast bevat het dossier overzichtelijke informatie en geen ingewikkelde stukken. Partijen zijn snel tot overeenstemming gekomen over de hoogte van de schade. Gelet op het voorgaande heeft verzoeker niet voldoende onderbouwd of alle gefactureerde kosten voor vergoeding door ASR in aanmerking komen. De naar redelijkheid te vergoeden kosten worden daarom geschat. De kantonrechter vindt dat met het betaalde voorschot van € 3.985,66 de buitengerechtelijke kosten tot de bespreking op 18 december 2018 voldoende vergoed zijn. Daar het een eenvoudig geschil betreft met een eindvoorstel van ASR dat niet voor grote verassingen zal hebben gezorgd acht de kantonrechter een tijdsbesteding van 3 uur tegen het uurtarief van € 220,00 redelijk. Dit komt neer op een bedrag van € 798,60, wat afgerond wordt op € 800,00. Dit bedrag wordt toegewezen.

(2) begroting en veroordeling van ASR in de proceskosten van € 3.668,24. (2) Aangezien het verzoek gedeeltelijk wordt toegewezen gaat het verweer van ASR – inhoudende dat er geen reden bestaat om de kosten te begroten – niet op.

De kosten voor dit deelgeschil bedragen volgens verzoeker € 3.668,24 (13 uur tegen een uurtarief van € 220,00).

Het verzoekschrift bevat niet meer dan een korte inleiding over de toedracht en de gevolgen van het ongeval en een weergave van met ASR gevoerde onderhandelingen. Het grootste gedeelte van het verzoekschrift wordt in beslag genomen door citaten uit de correspondentie tussen de advocaat en ASR over buitengerechtelijke kosten. De tijdsbesteding is te ruim begroot. De kantonrechter gaat uit van 4 uur in totaal.

In feite gaat het in deze zaak om een incassoprocedure, waarvoor geen kennis op het gebied van letselschade nodig is. Daarom wordt aan gesloten bij het door ASR maximaal redelijke uurtarief van € 200,00.

De kosten van het deelgeschil worden begroot op € 1.199,00. ASR zal worden veroordeeld dit bedrag aan verzoeker te betalen.