Overlijdensschade; affectieve relatie met overledene geen gezinsverband

Eiseres is ex-echtgenote van overledene. T.t.v. overlijden hadden zij een affectieve relatie.  Er was echter geen sprake van samenwonen in gezinsverband. Eiseres had eigen woning waar zij stond ingeschreven en ontving alimentatie. Dat de meeste tijd in de woning van overledene werd doorgebracht; verjaardagen, feestdagen en afspraken met vrienden in die woning plaatsvonden en sprake was van verschillende gezamenlijke vakanties levert geen samenleven in gezinsverband op. Rechtbank is overtuigd van wens en intentie eiseres en overledene om hun zelfstandigheid op te geven, dit kan echter niet tot andere conclusie leiden. Feitelijk samenzijn is bepalend.

No items found

Kosten

kosten geheel toegewezen<br />uurtarief verlaagd

Resultaat

Op zich een heldere uitspraak, natuurlijk geen uitbreiding van de limitatieve opsomming.
De vraag rijst wat de rechtbank had beslist als Achmea had betoogd dat onder deze omstandigheden geen recht bestaat op de kostenvergoeding ex 1019AA Rv. Zouden dan de kosten geheel zijn afgewezen?