Aansprakelijkheid bedrijfsongeval: werkgever aansprakelijk

Thuiszorgmedewerkster valt door vlieringvloer bij cliënt en stelt Thuiszorg aansprakelijk ex art. 7:658 BW. De kantonrechter oordeelt, anders dan Thuiszorg, dat de aansprakelijkheidsvraag zich leent voor behandeling in een deelgeschilprocedure. Er is sprake van een patstelling, die voortzetting van de buitengerechtelijke onderhandelingen frustreert. Met het verzochte oordeel kan de impasse worden doorbroken. De kantonrechter acht de werkgever aansprakelijk. Door zorgvoorbereider was arbocheck gedaan, waarbij geen bijzonderheden werden gemeld. Dat Thuiszorg geen zeggenschap heeft over de inrichting van de werkplek en niet van alle mogelijke gevaren op de hoogte kan zijn, laat haar zorgplicht onverlet. BGK: ingediende nota redelijk + een uur a € 232,50 voor bijwonen zitting.

Kosten

Resultaat

Een zaak als deze zou in het verleden op dezelfde wijze in een kort geding behandeld hebben kunnen worden. De lage drempel is echter duidelijk, snel een beslissing.

Bij de aansprakelijken ook een wat ongelukkige aanpak, overleg met de mogelijke partijen had wellicht ook kunnen opleveren dat men de schadebehandeling oppakt en later onderling de boel uitzoekt. wellicht zijn er echter omstandigheden die dat niet mogelijk maken.

Overigens zijn de feiten wel wat bizar...Dat een thuiszorgmedewerkster de niet-goed-beloopbare vliering gaat stofzuigen....