Aansprakelijkheid eigenaar/beheerder van natuurgebied voor letsel na duik ondiep water; eigen schuld

Verzoeker neemt een duik in het ondiepe water van een meer in een natuurgebied. Hij loopt hierbij een hoge dwarslaesie op, waardoor hij blijvend rolstoel gebonden is. De rechtbank is van oordeel dat het Landschap haar zorgplicht heeft geschonden door geen waarschuwingsborden voor het ondiepe water te plaatsen. Na billijkheid 20% eigen schuld.

Het enkele feit dat het natuurgebied niet is ingericht als zwemrecreatiegebied of aangewezen als zweminrichting leidt niet tot de conclusie dat op Landschap geen zorgverplichting rust. De kans op ongevallen met ernstige gevolgen is groot, omdat het water de eerste meters ondiep is en het een feit van algemene bekendheid is dat duiken in ondiep water ernstig letsel kan veroorzaken. De rechtbank komt tot het oordeel dat sprake is van een gevaarlijke situatie.

Vervolgens is de rechtbank van oordeel dat het Landschap had kunnen en moeten voorzien dat een jongere recreant, zoals verzoeker, een duik in dit ondiepe water zou nemen. Te meer omdat ten tijde van corona veel jongere recreanten – vanwege hun onbezonnenheid en onervarenheid – veelal niet de ideale voorzichtigheid betrachten bij hun recreatieve activiteiten.

Het nemen van maatregelen (zoals het plaatsen van waarschuwingsborden) is niet bezwaarlijk en had van het Landschap mogen worden verwacht.

De rechtbank is van oordeel dat verzoeker 50% eigen schuld heeft aan het ongeval. De billijkheidscorrectie leidt ertoe dat de omvang van de aansprakelijkheid van het Landschap op 80% wordt vastgesteld.

De vergoeding voor de geleden en nog te lijden schade is toegewezen op de wijze zoals hierboven weergegeven. Het Landschap en diens verzekeraar worden ook veroordeeld tot betaling van de proceskosten.

Het uurtarief van € 250,– exclusief btw acht de rechtbank niet bovenmatig. De reistijd van vijf uur zal worden gematigd naar twee uur. Het totaal aantal uren wordt als gevolg daarvan verminderd van 25 naar 22 uur. Het eigen schuld percentage wordt hierop in mindering gebracht. De proceskosten worden begroot op € 314,00 griffierecht, € 5.324,00 salaris advocaat en € 173,00 nakosten.

Kosten

kosten toegewezen maar vermindering ivm percentage eigen schuld<br />aantal uren verminderd

Resultaat

toegewezen