Achteropaanrijding, nadat verzoeker besloot om stil te staan op vluchtstrook tijdens Dodenherdenking: 20% eigen schuld

Gemaakte verkeersfouten a.d.z.v. van zowel verzoeker als verweerder sub 1. De rechtbank komt tot de conclusie dat verweerder sub 1 aansprakelijk is, met in achtneming van een percentage eigen schuld a.d.z.v. verzoeker van 20%.

Het staat vast dat verweerder sub 1 met een hoge snelheid onoplettend gedrag vertoonde: hij werd o.a. afgeleid door een regenboog, vlak voorafgaand aan het ongeval. Hierdoor kwam hij met zijn auto op de vluchtstrook terecht, waar verzoeker met zijn bestelbus stilstond. Verweerder sub 1 heeft hierdoor in strijd gehandeld met art. 5 WVW en art. 43 RVV (zonder noodzaak over de vluchtstrook rijden). Toewijzing van het verzoek, verweerder sub 1 is aansprakelijk.

Verzoeker kan worden aangerekend dat hij ervoor koos om stil te gaan staan op de vluchtstrook van een snelweg. Dat mag alleen in noodgevallen, zie wat dat betreft ook art. 43 RVV. Verzoeker had ervoor moeten kiezen om tijdig een parkeerplaats op te zoeken.

De verkeersfouten van verzoeker en verweerder sub 1 hebben bijgedragen aan het ongeval. De rechtbank acht de fout van verweerder sub 1 ernstiger. Bij een hoge snelheid kan een kort moment van onoplettendheid al grote gevolgen hebben. Bovendien gaat het niet om een geringe afwijking van de eigen rijbaan: het staat vast dat verweerder sub 1 met zijn auto de doorgetrokken streep met tenminste 1 meter heeft overschreden. Afwijzing verzoek, 20% eigen schuld. De billijkheid leidt niet tot een andere verdeling.

Afwijzing verzoek, de kosten zien grotendeels op werkzaamheden die zijn verricht in het kader van de schaderegeling met de SVI-verzekeraar. Onderliggende stukken onderbreken, waardoor niet te controleren is waarom kosten zijn gemaakt en/of deze redelijk.

Verzoek = 28,3 uur x € 265,– x 6% kantoorkosten x 21% BTW = € 9.618,87. Aantal uur is afdoende uitgelegd, maar er is geen ruimte voor kantoorkosten: dat wordt geacht in het uurtarief te zijn begrepen.

Geen vermindering kosten deelgeschil wegens eigen schuld. Het geschil is erop gericht duidelijkheid te verkrijgen over de eigen schuld. De billijkheid eist dat verplichting van verweerders om de kosten te vergoeden niet wordt verminderd.

Kosten

kantoorkosten afgewezen

Resultaat

toe- en afgewezen

Heldere uitspraak, waarbij rechtbank zowel verzoeker als verweerder fouten toerekent. De fouten van verweerder sub 1 zijn (veel) ernstiger en dat is gelet op het feitenrelaas ook goed te begrijpen.