Ambtenaar struikelt over richel van een traptrede, haar werkgever – de Staat – is aansprakelijk

In het nieuwe kantoorpand van de Staat – met nieuwe trappen – komt verzoekster (werknemer) ten val. De kantonrechter acht de Staat aansprakelijk voor de val van haar werknemer: zij had maatregelen moeten treffen om ongevallen op de trap te voorkomen.

Het staat vast dat verzoekster schade heeft geleden tijdens de uitoefening van haar werkzaamheden. De kantonrechter gaat er – mede gelet op een verklaring van een getuige – vanuit dat verzoekster) ten val is gekomen doordat zij achter de richel is blijven haken. De vraag is vervolgens of de Staat heeft voldaan aan haar zorgverplichtingen. Is er geen sprake van een alledaags risico waar zij niet voor hoefde te waarschuwen?

Nee, aldus de kantonrechter, en wel om het volgende:

  • Resultaten eigen veiligheidsonderzoek door de Staat. Conclusie: scenario dat een medewerker door deze richel struikelt is niet ondenkbaar. Advies: richels op de traptreden egaliseren
  • Conclusie Arbeidsinspectie: de trap voldoet op zich aan de normen, maar een aanpassing is zeker mogelijk/wenselijk
  • Voorafgaande aan het voorval 4 eerdere valpartijen, aldus verzoekster. Onbetwist.
  • Na het treffen van maatregelen geen voorvallen meer.
  • Antwoord op Kamervragen van de staatssecretaris: ‘ik moet eerlijk zeggen dat ik ze zelf niet zo snel in huis zou maken (…) dat er een opstaande rand op de trap zit die kan veroorzaken dat mensen vallen’.
  • Van werknemers kan niet worden verwacht dat zij bij elke stap rekening houden met het gevaar te struikelen dát wordt veroorzaakt door het feit dat de Staat bij de renovatie heeft gekozen om elke trap van een opstaande richel te voorzien.

Verzoek = € 3.739,42 + € 2.513,90, o.b.v. een uurtarief van € 245,– x 6% kantoorkosten. Geen verweer gevoerd door de Staat, kantonrechter acht de kosten redelijk. Begroting conform verzoek, plus veroordeling.

Kosten

kosten geheel toegewezen

Resultaat

toegewezen

Bottomline is dat de Staat maatregelen had moeten en ook had kunnen treffen. Het lijkt erop dat er een ontwerpfout is gemaakt, in die zin dat er een trap werd gefabriceerd waar meerdere personen van af zijn gevallen.