Bezitter hond aansprakelijk voor schade ontstaan na een valpartij

De pitbull van verweerder rent in een park achter minderjarige verzoeker aan. Hierbij komt zij ten val. Verweerder – opgeroepen, maar niet verschenen ter zitting – is op grond van art. 6:179 BW aansprakelijk voor de schade van verzoeker.

O.b.v. mutatierapport van de politie – niet weersproken – staat vast dat de pitbull van verweerder achter verzoeker aan liep, dat zij toen is gevallen, hierbij letsel heeft opgelopen en schade heeft geleden. Verweerder is dan aansprakelijk. Niet vereist is dat de schade rechtstreeks door aanraking met de pitbull moet zijn veroorzaakt. Voldoende is dat het gedrag van de het dier de oorzaak is van het ontstaan van de schade.

Verzoek: 12 uur x € 245,– x 7% kantoorkosten x 21% BTW.

De rechtbank matigt het aantal uur: 3 uur voor bijwonen van de zitting, incl. voor- en nabespreking is bovenmatig, aangezien het kantoor van de advocaat gevestigd is in Den Haag. 1 uur voor verzending aanvullende stukken en/of reactie op het verweerschrift is eveneens bovenmatig, omdat geen aanvullende stukken zijn ingebracht en verweerder überhaupt geen verweerschrift heeft ingediend. Ten slotte is in de huidige tijd – conform huidige jurisprudentie – geen ruimte voor kantoorkosten.

Begroting: 7 uur x € 245,– x 21% BTW. Veroordeling van deze kosten voor verweerder.

Kosten

kantoorkosten afgewezen<br />aantal uren verminderd

Resultaat

toegewezen

Korte, overzichtelijke beschikking t.a.v. de aansprakelijkheid bezitter van een dier. De rechtbank is verder – terecht – scherp t.a.v. de kosten deelgeschil: de begroting van het aantal uur is gelet op de feiten en omstandigheden echt bovenmatig. Wellicht had de rechtbank ook iets moeten doen met het uurtarief.