Buitengerechtelijke kosten na vaststellingsovereenkomst: geen deelgeschil

Geen deelgeschil i.d.z.v. art. 1019w Rv. De wetgever gaat heel nadrukkelijk uit van het nemen van een beslissing waarna partijen nader onderhandelen of zo nodig procederen over de resterende beslispunten (art. 1019bb Rv jo 1019cc Rv). In dit geval sloten partijen al een vaststellingsovereenkomst. Een beslissing op de in het verzoekschrift geformuleerde vordering van verzoekster om verweerder en Noordhollandsche te veroordelen tot betaling van de buitengerechtelijke kosten kan dus niet bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst.

No items found

Kosten

Resultaat

afgewezen

Het lag wat in onze verwachting dat er deelgeschillen zouden ontstaan over kosten rechtsbijstand. Deze uitspraak is een voorbeeld van wat niet wordt bedoeld...