Partijen moeten het doen met rapport deskundige

Partijen verschillen van mening over de interpretatie van het rapport van de gezamenlijk ingeschakelde deskundige. Zij zijn het niet eens over de uitgangspunten voor de berekening van het door verzoeker geleden en te lijden V.A.V. De rechtbank vindt het rapport van de deskundige wel duidelijk en verklaart voor recht dat het verdienvermogen van verzoeker in de hypothetische situatie zonder ongeval gelijk kan worden gesteld aan dat van een assistent luchtverkeersleider.

De rechtbank acht het rapport van de deskundige voldoende duidelijk op dit punt.

Uit het rapport van de deskundige kan worden afgeleid dat het vanuit de functie die verzoeker voor het ongeval had wel mogelijk was om door te groeien naar de functie van assistent luchtverkeersleider. Verzoeker heeft immers voldoende aangetoond dat hij over het juiste opleidingsniveau beschikte (of zou beschikken) om de functie te kunnen (gaan) uitoefenen en dat hij door de selectieprocedure zou zijn gekomen.

Achmea heeft zich niet neergelegd bij de uitkomsten van het onderzoek van de gezamenlijke deskundige en daarom is het redelijk dat verzoeker nadere kosten tot vaststelling van zijn schade heeft gemaakt. De hoogte van de factuur van de ingeschakelde deskundige is redelijk en daarom acht de rechtbank het verzochte toewijsbaar.

De rechtbank begroot de kosten als bedoeld in artikel 1019aa Rv op een bedrag van €5.252,01 incl. btw en veroordeelt Achmea tot betaling van dit bedrag aan verzoeker.

Kosten

kosten geheel toegewezen

Resultaat

toegewezen