Door herroeping van aanbod geen eindregeling tegen finale kwijting tot stand gekomen; bedragen moeten worden terugbetaald.

Op 11 januari 2017 is verzoeker als inzittende van een auto betrokken geraakt bij een tweezijdig ongeval. ASR heeft als WAM-verzekeraar de aansprakelijkheid erkend. Partijen zijn met elkaar in overleg getreden over een eindregeling.
Verzoeker legt de rechtbank de vraag voor of er een eindregeling tot stand is gekomen. ASR verzoekt (in het geval dat er geen eindregeling is) dat de betaalde bedragen terugbetaald moeten worden.

 

Uit de correspondentie tussen de partijen maakt de rechtbank op dat er een aanbod is geweest om voor € 25.000,- (excl. bgk) tot een regeling te komen. De rechtbank ziet het als een aanbod van de advocaat van verzoeker dat de buitengerechtelijke kosten worden voorgesteld op een bedrag van € 7.500,-. ASR hield toen vast aan een bedrag van € 4.000,- aan bgk. De advocaat van verzoeker heeft vervolgens laten weten af te zien van de regeling. Dit is een herroeping van het aanbod. ASR was te laat toen zij daarna akkoord ging met € 7.500,- omdat het aanbod inmiddels was herroepen. Dit betekent dat er geen eindregeling met finale kwijting is overeengekomen. 

 

 

De rechtbank is van mening dat er geen grond was voor de betaling van ASR. Deze betaling is dus onverschuldigd gedaan en is niet aan te merken als een voorschot op de schadevergoeding. De personenschade staat immers nog niet vast en het is aan verzoeker om te bewijzen dat de schade hoger uitvalt. Het verzoek van ASR wordt dus (deels) toegewezen. Dit geldt niet voor de buitengerechtelijke kosten. ASR heeft aansprakelijkheid erkend en het is redelijk en noodzakelijk om deskundige bijstand in te roepen. Bovendien is de hoogte van het bedrag als billijk aan te merken. 

De zaak is niet omvangrijk en complex. De verzochte uren horen niet bij deze zaak. Bij een dergelijk uurtarief kan een bepaalde mate van gespecialiseerde kennis en snelheid van werken worden verondersteld. De rechtbank begroot de kosten op € 3.180,- ex btw (12 uur x € 265,-). Inclusief griffierecht is dat € 3.494,-. De rechtbank veroordeelt ASR in de kosten.

Kosten

aantal uren verminderd

Resultaat

toe- en afgewezen