Duurzame en volledige arbeidsongeschiktheid aan de zijde van betrokkene: geen restverdiencapaciteit

Ongeval fiets vs. scooter, waarbij verzoekster orthopedisch letsel heeft opgelopen. Verzoekster – voor ongeval werkzaam bij een WSW-bedrijf, 57 jaar oud, Nederlandse taal niet machtig – stelt dat zij geen restverdiencapaciteit meer heeft en zodoende geen inkomen kan genereren. De rechtbank volgt de stelling van verzoekster, maar wijst het verzoek t.a.v. het VAV af.

Geen restverdiencapaciteit, ondanks het oordeel van de AD’er (UWV) die concludeerde dat verzoekster wel een restverdiencapaciteit heeft van 16 uur p.w.
Volgens de rechtbank moet namelijk gekeken worden naar de feitelijke situatie: op het moment dat verzoekster werd gezien door de VG (UWV) werkte zij inderdaad 16 uur p.w. Daarna echter niet meer. Onder meer de sociale omstandigheden werden gewijzigd: de leidinggevende die aanwezig moest zijn voor de noodzakelijke intensieve begeleiding kon niet altijd meer aanwezig zijn. Verder werden de werkzaamheden van verzoekster deels uitbesteed aan een ander bedrijf.

Toch afwijzing van het verzoek: het is niet waarschijnlijk dat verzoekster tot haar pensioen zou hebben gewerkt. Ook zonder ongeval zou de gewijzigde woon- en werksituatie invloed hebben gehad op haar inkomen, wat dus van belang is voor de looptijd van de schade in de sfeer van het VAV. Een exacte datum wordt echter niet gegeven.

Verzoek: 22,5 uur x € 270 x 21% BTW. Matiging aantal uur beperkt tot reistijd – een halvering – gelet op zittingsplaats en vestiging kantoor van belangenbehartiger.

Begroting: 22 uur x € 270,– x 21% BTW. Aansprakelijkheid gegeven, dus volgt ook een veroordeling.

Kosten

kosten geheel toegewezen<br />aantal uren verminderd

Resultaat

afgewezen

De rechtbank doet tevens een uitspraak over verrekening van de transitievergoeding, ook al ligt deze vraag niet voor aan de rechtbank. Verrekening is zeker mogelijk – er is een causaal verband tussen ongeval, beëindiging arbeidsovereenkomst en de transitievergoeding – maar in deze casus voor 2/3 van het totaal. Factoren: 100% AO, mogelijkheden van verzoekster zijn beperkt, ongevalsvreemde omstandigheden, lichamelijk letsel en schuldaansprakelijkheid.