Eerder afgesproken expertise echt nodig voor verdere schadebehandeling

Verzoeker heeft na een aanrijding in 2019 last van (niet objectiveerbare) klachten. Als gevolg van eerdere TIA’s was hij al beperkt belastbaar. Bij een eerdere mondelinge behandeling in deelgeschil hebben partijen afgesproken dat er een expertise zou plaatsvinden, om de causaliteit te beoordelen.

Kosten

aantal uren verminderd<br />uurtarief verlaagd

Resultaat

afgewezen

De tuchtklacht over de medische adviezen ging (onder meer) over het feit dat daarin was opgeschreven dat het om een low-impact aanrijding ging en dat een dergelijke aanrijding niet kan leiden tot de lichamelijke klachten die verzoeker stelt te hebben. Dat was naar de smaak van de tuchtrechter te stellig. Een genuanceerdere opmerking dat bij een dergelijke aanrijding niet te verwachten is dat er sprake is van ernstig of langdurig letsel of dat gelet op het type ongeval niet gesteld kan worden dat er op betrokkene een kracht is ingewerkt die lichamelijke klachten pleegt op te wekken is volgens de tuchtrechter wel gepast.