Eigen schuld bij trap van paard: 50% is juist

Toen verzoekster aan het paardrijden was trapte het paard van haar zus – dat schuin voor haar reed – naar achteren, tegen haar knie. Zij viel van haar paard en liep een verbrijzelde knie en een gebroken onderbeen op. De aansprakelijkheidsverzekeraar van de zus heeft aansprakelijkheid erkend, maar doet een beroep op 50% eigen schuld vanwege onvoldoende afstand houden. Over dat percentage eigen schuld is discussie. Partijen komen daar samen niet uit.

Ook als verzoekster daadwerkelijk de afstand heeft gehouden die zij stelt te hebben gehouden, is dat niet genoeg. Ook dan is er sprake van eigen schuld. Bij grotere snelheden (in dit geval werd er gegaloppeerd) moet grotere afstand worden bewaard, juist omdat paarden onverwachte bewegingen kunnen maken en bij hoge snelheid dan ook snel vaart minderen. Verzoekster wist dit, gelet op haar ervaring. Uit het feit dat het paard haar heeft geraakt kan worden geconcludeerd dat zij onvoldoende afstand heeft gehouden. Net als in Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 9 maart 2004, ECLI:NL:GHSHE:2004:AO6194 beslist de rechter dat sprake is van 50% eigen schuld. 

Er hoeft geen billijkheidscorrectie te worden toegepast. Aan de zijde van verweerster is sprake van een zuivere risicoaansprakelijkheid, terwijl het verzoekster zelf is geweest die niet voorzichtig genoeg is geweest. De aard en ernst van het letsel – hoe vervelend ook – geeft geen aanleiding om anders te oordelen, net alf het feit dat verweerster voor aansprakelijkheid verzekerd is. 

Er wordt 15.5 uur gevorderd, tegen een uurtarief van € 250,00 exclusief 6% kantoorkosten en btw. 

Als hoofdregel geldt dat het percentage eigen schuld ook op de BGK reflecteert, tenzij een billijkheidscorrectie aanleiding geeft dat anders te doen. Dat is niet gesteld of onderbouwd en is dus niet het geval. 

Kantoorkosten wordt geacht verdisconteerd te zijn in het uurtarief. Dat uurtarief is op zichzelf niet onredelijk, maar de bestede tijd is dat gelet op dat tarief wel. Bij een tarief dat hoort bij een gespecialiseerde advocaat mag ook een bij die kennis en ervaring passende efficiëntie worden verwacht. 13.5 uur in totaal is redelijk. 

Kosten

kantoorkosten afgewezen<br />kosten toegewezen maar vermindering ivm percentage eigen schuld<br />aantal uren verminderd

Resultaat

toe- en afgewezen

Duidelijke uitspraak, waarin helder naar voren komt hoe de beslissing tot stand is gekomen. Eigen schuld wordt ook toegepast op de kosten, dat is ook de gebruikelijke lijn.