Eigen schuld passagier bij eenzijdig scooterongeval

Verzoekster is betrokken geweest bij een eenzijdig scooterongeval. Het is niet duidelijk of passagier of bestuurder was. De bestuurder is bij een spoorwegovergang in ieder geval met het voorwiel in een gat terechtgekomen en gevallen.

Er is (op het SAF) aangegeven dat beide opzittenden een helm droegen en dat er geen sprake was van drankgebruik. Uit informatie van de politie blijkt het tegenovergestelde.

Het is in beginsel aan verzoekster om te bewijzen dat zij passagier was.

Dat wat is ingevuld op het SAF is daarvoor niet voldoende. Er is verder één getuige die verklaart te weten wie er reed en wie er achterop zat. Die heeft steeds verklaard dat verzoekster achterop zat. De rest van de getuigen kan hierover niets zeggen. Andere bronnen (politieonderzoek) kunnen niet meer duidelijkheid geven. De rechtbank vindt dat uiteindelijk wel voldoende is komen vast te staan dat verzoekster achterop zat.

Het staat vast dat de verzekerde van Univé meer dan de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken. De rechtbank acht het onvoldoende aannemelijk dat de bestuurder – als hij niet onder invloed was geweest – de gaten in de weg niet had kunnen ontwijken en de scooter alsnog ten val zou zijn gekomen. De conclusie is dan ook dat het ongeval (mede) is veroorzaakt door het drankgebruik. dat daarmee onrechtmatig is gehandeld en dat Univé dus aansprakelijk is.

Omdat verzoekster geen helm droeg en zelf achterop is gestapt bij iemand waarvan zij wist (of had kunnen weten) dat hij gedronken had, houdt de rechtbank rekening met 25% eigen schuld. Er wordt (vanwege de ernst van het letsel) een billijkheidscorrectie van 5% toegepast.

Het gehanteerde uurtarief van € 275,00 is voor een gespecialiseerde advocaat niet ongebruikelijk en dus redelijk. Vanwege het tarief is de bestede tijd (21.5 uur) wel onredelijk. Het verzoekschrift rechtvaardigt geen 15, maar 8 uur. De genoteerde 6.5 uur voor het voorbereiden en bijwonen van de zitting, het bestuderen van het verweerschrift en de voor- en nabespreking met verzoekster is niet onredelijk.

In totaal zal worden uitgegaan van 14,5 uren á € 275,00 per uur, vermeerderd met 21% btw, en € 86,00 aan griffierecht dus in totaal € 4.910,88.

Het percentage eigen schuld reflecteert in dit geval niet op de kosten, omdat het gedane verzoek is gericht op het verkrijgen van duidelijkheid over die schuldvraag. Dan eist de billijkheid dat wel de volledige kosten worden vergoed.

Kosten

aantal uren verminderd<br />uurtarief verlaagd

Resultaat

toegewezen

Dat is wel erg weinig eigen schuld. Meerijden met een dronken bestuurder betekent dat je het risico neemt op de grote kans van een ongeval. Geen helm dragen herbergt het risico van ernstig letsel....Dat mag wel wat meer schuld met zich brengen en een billijkheidscorrectie vanwege de ernst van het letsel terwijl die ernst juist is veroorzaakt door het niet dragen van een helm....dat blijft wringen...