Exacte toedracht van het ongeval niet meer te achterhalen; verkeersfout van inhalende fietser kan daardoor niet worden vastgesteld

Een fietser haalt bij het naar beneden rijden van een brug een andere fietser in. De fietsen raken elkaar waarbij de ingehaalde fietser ten val komt en hersenletsel oploopt. De door de verzoeker gestelde toedracht is niet komen vast te staan. Of verweerder in strijd heeft gehandeld met artikel 12 RVV en/of artikel 5 Wvw kan daarom niet worden bewezen.

De rechtbank acht de berekening van de ongevalslocatie op basis van het ambulanceritformulier als onvoldoende zekerheid biedend. Daarnaast kan de locatie niet worden vastgesteld op basis van verklaringen van verzoeker en [naam01]. Verzoeker heeft geen herinnering aan het moment en [naam01] heeft het ongeval niet zien gebeuren omdat zij voor verzoeker fietste. Niet is vast komen te staan dat verweerder in strijd met artikel 12 RVV vlak voor of op het zebrapad heeft ingehaald.

Verweerder kondigde met behulp van zijn fietsbel aan dat hij wilde passeren. Niet is gebleken dat verweerder onvoldoende ruimte had om te passeren of dat hij op een te vroeg moment terug naar rechts heeft gestuurd waardoor de fietsen elkaar hebben geraakt. Het is net zo goed mogelijk dat verzoeker op het laatste moment een beweging naar links heeft gemaakt, waardoor de fietsen elkaar hebben geraakt. Niet is vast komen te staan dat betrokkene een verkeersfout heeft gemaakt of anderszins onzorgvuldig zou hebben gehandeld in de zin van artikel 5 Wvw.

De rechtbank wijst dit verzoek af. Tijdens de mondelinge behandeling heeft reeds een getuigenverhoor plaatsgevonden. De fase van bewijslevering is gepasseerd.

Er wordt 32 uur gevorderd, tegen een uurtarief van € 250,00 exclusief btw.

De rechtbank begroot het aantal uren op 20 tegen een uurtarief van € 230,00 exclusief btw en vermeerderd met het griffierecht. Het uurtarief van € 230,00 exclusief btw komt de rechtbank redelijk voor, omdat de advocaat (nog) geen LSA-advocaat is.

Omdat niet vaststaat dat verweerder en/of diens verzekeraar aansprakelijk is, wordt de verzekeraar niet veroordeeld tot betaling van deze kosten.

Kosten

aantal uren verminderd<br />uurtarief verlaagd

Resultaat

afgewezen

De exacte toedracht van het ongeval kon niet worden vastgesteld, dus kwam de rechtbank niet toe aan het aannemen van aansprakelijkheid. kennelijk is de mondelinge behandeling ook benut voor een getuigenverhoor. dat is praktisch....