Finale regeling niet aantastbaar, geen misbruik van omstandigheden, verzoek tot verdere onderhandelingen afgewezen

Partijen hebben al een finale regeling van de schade getroffen. Die regeling is niet aantastbaar, er is geen sprake van misbruik van omstandigheden. Zaak is deels niet geschikt om als deelgeschil te worden behandeld. Het verzoek over de voortzetting van onderhandelingen, alsmede de kosten van het deelgeschil worden afgewezen.

1. Het verzoek valt naar het oordeel van de kantonrechter buiten het bestek van de deelgeschilprocedure, aangezien het niet ziet op de vraag wat rechtens geldt tussen de schadelijdende en de aansprakelijke partij om de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst tussen deze partijen dichterbij te brengen, maar op de vraag of de aansprakelijkheidsverzekeraar de samenwerking met de belangenbehartiger terecht heeft beëindigd.

2. Anders dan [verzoeker] betoogt, betekent het enkele feit dat partijen geen vaststellingsovereenkomst hebben gesloten niet dat er geen finale regeling van de letselschadezaak is bereikt.

 

Daarnaast is de overeenkomst over de afwikkeling van de letselschade van [verzoeker] niet vernietigbaar en zijn de partijen nog steeds gebonden.

Het verzoek van [verzoeker] om de overeenkomst te vernietigen en om Nationale Nederlanden te veroordelen om opnieuw met hem in onderhandeling te treden wordt dan ook afgewezen.

3. De kantonrechter acht het gehanteerde uurtarief van € 185,00 bovenmatig, nu niet is onderbouwd over welke specifieke letselschade-expertise [naam] Letselschade beschikt. [naam] Letselschade is geen advocatenkantoor en beschikt niet over een NIVRE registratie. De buitengerechtelijke kosten worden daarom gelijkgesteld aan het reeds betaalde bedrag van €1.343,10.

4. De kantonrechter veroordeelt Nationale Nederlanden om aan [verzoeker] te betalen een bedrag van € 504,61 ter zake van medische verschotten.

5. De kantonrechter is van oordeel dat de kosten van de deelgeschilprocedure niet voor vergoeding in aanmerking komen, omdat per saldo sprake is van een kennelijk ten onrechte aanhangig gemaakte procedure.

Kosten

1<br />uurtarief verlaagd

Resultaat

toe- en afgewezen