Geen causaal verband tussen ongeval en knieklachten; onafhankelijk (medisch) deskundige onderzoek ligt in de rede

Verzoeker is met zijn scooter tegen een afslaande fietser gebotst. Partijen zijn hierbij ten val gekomen, waarbij verzoeker letsel heeft opgelopen. De aansprakelijkheidsverzekeraar van de fietser draagt 75% van de schade. Partijen verschillen van mening over het causale verband tussen de knieklachten van verzoeker en het ongeval, over de hoogte van de schade en de hoogte van de buitengerechtelijke kosten.

De door verzoeker ingeschakelde medisch adviseur neemt een ander standpunt in over het causale verband tussen het ongeval en het letsel dan de medisch adviseur van ASR. Bij die stand van zaken ligt het in de rede dat een onafhankelijke (medisch) deskundige onderzoek doet en hierover rapporteert. Dit is gebruikelijk en zozeer voorzienbaar dat het verzoeker ervan had moeten weerhouden om dit verzoek op dit punt en in deze vorm in een deelgeschil voor te leggen.

Het verzoek kan, op basis van de beschikbare (medische) stukken, niet worden toegewezen.

Omdat de rechtbank op dit moment geen causaal verband kan aannemen tussen de klachten en het ongeval, ziet zij evenmin onvoldoende aanknopingspunten om aan te nemen dat de schade de al verstrekte voorschotten overstijgt.

De rechtbank komt tot de conclusie dat er in deze zaak omstandigheden zijn aangevoerd die de afwikkeling van de schade compliceren. Het gaat om de moeilijke communicatie met verzoeker en de opstelling van ASR die tot extra werkzaamheden zou hebben geleid (waaronder het voeren van drie klachtprocedures waarbij verzoeker deels in het gelijk is gesteld). 

De rechtbank veroordeelt ASR tot betaling van een nader voorschot van € 3.000 en daarnaast tot betaling van een aanvullend voorschot van € 2.000 in verband met de medische expertise die moeten plaatsvinden en hiermee te maken kosten.

Er wordt 17 uur en 42 minuten gevorderd, tegen een uurtarief van € 245 exclusief btw en vermeerderd met € 314 griffierecht.

De complexiteit van de zaak en het feit dat het een advocaat met expertise op het gebied van letselschade geven aanleiding het aantal aan de zaak bestede uren te matigen tot 15 uur. 

Kosten

kosten toegewezen maar vermindering ivm percentage eigen schuld<br />aantal uren verminderd

Resultaat

toe- en afgewezen

De advocaat van verzoeker had, volgens de rechtbank, moeten weten dat bij deze stand van zaken de rechtbank onmogelijk iets kan zeggen over het causale verband.
Vanwege de gedeeltelijke toewijzing van het verzoek met betrekking tot de buitengerechtelijke kosten kan echter niet worden gesteld dat de procedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld. De rechtbank komt dan toch toe aan begroting van de kosten van het deelgeschil.