Geen doorverwijzing naar specialist bij uitslag ‘dubieus’ leidt tot aansprakelijkheid.

Verzoekster heeft zich bij  verweerder (de huisartsenpost) gemeld met o.a. pijn op de borst en benauwdheid. Ondanks dat uit de D-dimeertest de uitslag ‘dubieus’ kwam, werd verzoekster naar huis gestuurd. Twee dagen later bezocht verzoekster haar eigen huisarts, die haar met spoed naar de spoedeisende hulp heeft verwezen, waar longembolieën werden geconstateerd. De kantonrechter oordeelt dat verweerder onzorgvuldig heeft gehandeld door verzoekster niet direct door te verwijzen naar een specialist. Kosten deelgeschil toegewezen als verzocht.

De kantonrechter oordeelt dat verweerder longembolieën niet met voldoende zekerheid uit kon sluiten nadat uit de D-dimeertest de uitslag ‘dubieus’ kwam. Verweerder had de NHG-standaard moeten volgen en verzoekster direct moeten doorverwijzen naar een longarts of internist. Door dit niet te doen heeft verweerder onzorgvuldig gehandeld. Dat verweerder wel een ECG heeft uitgevoerd, maakt dit niet anders. 

De kantonrechter wijst het verzoek volledig toe. De stelling van verweerder dat er slechts één dag vertraging in de behandeling is ontstaan en dat dit geen schade op kan leveren, wordt door de kantonrechter verworpen. 

Verzoek: 23 uur x € 270,- x 21% btw + griffierecht. Geen volstrekt onnodig ingediend verzoek. De kantonrechter acht de tijdsbesteding en het uurtarief redelijk. Het feit dat de gemachtigde geen LSA-advocaat is en de Grotius Letselschade opleiding niet heeft gedaan, maakt dit niet anders. De rechtbank begroot conform verzoek, er volgt een veroordeling. 

 

Kosten

kosten geheel toegewezen

Resultaat

toegewezen

Hoewel de gemachtigde van verzoekster voldoende kennis in huis had om dit deelgeschil voor verzoekster tot een goed einde te brengen, is het gehanteerde uurtarief vrij fors. Het feit dat de zaak door de kantonrechter behandeld wordt, wijst er al op dat het financiële belang niet al te groot is. Het is in dat licht bijzonder te noemen dat de flinke kosten deelgeschil volledig toegewezen worden.