Geen eigen schuld bij leerling en instructeur bij achteropaanrijding door een afgeslagen lesauto

Een bij Allianz verzekerd voertuig is achterop een lesauto gereden. Allianz heeft voor het ontstaan van de achteropaanrijding aansprakelijkheid erkend, maar beroept zich op eigen schuld omdat verzoekers (leerling en instructeur) met het spontaan stilvallen van de auto gevaarzettend hebben gehandeld en daarmee een bijdrage hebben geleverd aan het ontstaan van de achteropaanrijding. De rechtbank gaat daar niet in mee omdat de bestuurder van het achteroprijdende voertuig voldoende afstand had moeten houden.

(1) Afgewezen. Verzoekers hebben geen belang bij de vordering omdat de aansprakelijkheid al is erkend.

(2) Toegewezen. De bestuurder van een optrekkend voertuig bij een stoplicht moet rekening houden met zijn voorganger. Voor de bestuurder van het bij Allianz verzekerde voertuig was er nog een extra reden omdat de lesauto van verzoekers ook al zodanig herkenbaar was. In het algemeen is bekend dat zij dikwijls wat traag optrekken en dat de beheersing van het voertuig en de uitvoering van schakelmanoeuvres te wensen kunnen overlaten.

(3) Gevorderde kosten zijn redelijk. Uurtarief € 255,00 exclusief btw, 7 uur;

Kosten

kosten geheel toegewezen

Resultaat

toe- en afgewezen

De bestuurder van het achteroprijdende voertuig had meer afstand moeten houden van de lesauto. Er is namelijk niet komen vaststaan dat er zonder noodzaak is geremd. De auto kwam plotseling stil te staan door een afgeslagen motor. Zeker omdat het voertuig goed als lesauto te herkennen was had van de andere bestuurder verwacht mogen worden dat hij daarbij juist extra oplettend was geweest.