Haviltex-norm bij verzekeringsvoorwaarden; verzekeraar moet dekking verlenen

Verzoeker is van een trap gevallen in de werkplaats van verweerder en loopt daarbij letsel op. De verzekeraar van verweerder stelt dat de afgesloten verzekering geen dekking biedt omdat hiervoor een specifieke uitsluiting is opgenomen. De kantonrechter is, na toepassing van de Haviltex-norm, van oordeel dat de verzekeraar wél dekking moet bieden.

Verzekeraar stelt dat geen dekking is voor het bedrijfsongeval, omdat bij de afgesloten verzekering uitdrukkelijk gekozen is voor uitsluiting van de activiteiten uitzenden en detacheren.

De kantonrechter houdt bij de uitleg van de verzekeringsvoorwaarden rekening met de Haviltex-norm en komt tot het oordeel dat de door partijen besproken uitsluiting alleen zag op gevallen waarin een werknemer of zzp’er wordt uitgezonden dan wel te werk wordt gesteld bij een inlener en tijdens de werkzaamheden voor die inlener schade oploopt.

In dit geval leed verzoeker schade in de werkplaats van de verzekerde zelf, waarbij geen sprake was van een actief en daadwerkelijk uitzenden of detacheren. De uitsluiting ziet dus niet, zoals verzekeraar stelt, op alle activiteiten gerelateerd aan uitzenden en detacheren. Als de verzekeraar een dergelijke ruime betekenis aan de uitsluiting had willen toekennen, had zij dat in de verzekeringsvoorwaarden moeten opnemen en vermelden.

De kantonrechter komt tot het oordeel dat de afgesloten verzekering wél dekking moet bieden ten aanzien van het ongeval.

Verzoeker maakt aanspraak op een bedrag van € 7.837,39 (inclusief btw). Het uurtarief is € 255,00 exclusief btw tot 1 januari 2023 en € 265,00 (exclusief btw) vanaf 1 januari 2023. De tijdsbesteding is 21 uur en 12 minuten, inclusief reistijd. Het griffierecht is € 86,00.

Verzoeker heeft op zitting toegelicht waar (een deel van) de genoemde uren op zien. Deze toelichting is onvoldoende weersproken.

De kantonrechter begroot de kosten daarom op € 7.837,39 (inclusief btw) en veroordeelt de verzekeraar en verzekerde hoofdelijk tot betaling van deze kosten, overeenkomstig het verzoek van verzoeker.

Kosten

kosten geheel toegewezen

Resultaat

toegewezen