Kus op het oor leidt niet tot gevaarzettend handelen

Terwijl verzoeker een relatie had met verweerster heeft zij hem een kus op zijn oor gegeven. Verzoeker stelt daardoor oorsuizen te hebben opgelopen en stelt verweerster daarvoor aansprakelijk. Verweerster heeft niet gevaarzettend gehandeld door verzoeker een kus op zijn oor te geven en aldus de rechtbank niet aansprakelijk voor het ontstaan van letsel.

(1) Afgewezen. Alleen sprake van onrechtmatigheid als de kans op een ongeval zo groot is dat de ander zich naar maatstaven van zorgvuldigheid van dit gedrag had moeten onthouden (Zwiepende tak). Geen feit van algemene bekendheid dat een kus op het oor tot letsel leidt. De kans dat letsel ontstaat met een kus op het oor is niet groot. Dat de eerdere kus van verzoeker op het oor van verweerster pijn had gedaan, maakt dat niet anders.

(2)  Kosten worden begroot zoals gevorderd.

Kosten

kosten toegewezen, maar geen veroordeling

Resultaat

afgewezen

De rechtbank stelt in deze zaak het adagium ‘ieder draagt zijn eigen schade’ voorop. Omdat de kans op letsel bij een kus op een oor klein is, is er geen sprake van onrechtmatigheid en blijft de schade voor rekening van de verzoeker. Dat geldt ook in het geval als zou zijn aangetoond dat verweerster geïrriteerd zou zijn geweest.