Medisch onzorgvuldig handelen leidt tot deelgeschil over een aanvullend voorschot van €1.500.000

Ouders [minderjarige betrokkene] hebben EMC aansprakelijk gesteld voor medisch onzorgvuldig handelen. Uitgangspunt uit deelgeschilbeschikking van 14 december 2018 is dat EMC voor 50% van de schade aansprakelijk is. Ouders verzoeken een aanvullend voorschot aan [minderjarige] ter hoogte van € 1.500.000,00. De rechtbank oordeelt dat er op dit moment onvoldoende onderbouwing is voor de omvang van de schade, waardoor het aanvullend voorschot op dit moment niet toewijsbaar is.

1. De rechtbank overweegt dat voor toewijzing van een voorschot van € 1.500.000,00 vastgesteld moet kunnen worden dat de verschenen schade ten minste € 3.000.000,00 bedraagt (uitgangspunt is immers voorshands dat EMC voor 50% van de schade aansprakelijk is).

 

De rechtbank oordeelt, vanwege ontbrekende onderbouwing, dat het door de ouders verzochte voorschot op dit moment niet toewijsbaar is. Voor toewijzing van een lager voorschot zijn op dit moment eveneens onvoldoende aanknopingspunten. De rechtbank sluit niet uit dat op het moment dat er meer zicht is op de verschenen schade, een (lager) voorschot toewijsbaar is.

2. In het proces-verbaal is vastgelegd dat EMC naast hetgeen reeds is voldaan nog € 10.000,00 excl. BTW aan buitengerechtelijke kosten aan de ouders betaalt.

3. Tijdens de mondelinge behandeling op 6 april 2022 is tussen partijen overeenstemming bereikt over de door de ouders gevorderde buitengerechtelijke kosten en de declaratie van het NRL.

4. EMC heeft toegezegd de door de rechtbank te begroten kosten van dit deelgeschil te betalen. Het door de ouders betaalde griffierecht bedraagt € 314,00 zodat de kosten van het deelgeschil in totaal (€ 4.235,00 + € 314,00 =) € 4.549,00 bedragen.

Kosten

Resultaat

aangehouden