Medisch rapport bindend

Partijen waren het eens over de inschakeling van de betreffende medisch deskundige, de te stellen vragen en te verstrekken informatie. Zij hebben zich daarmee verbonden om de uit te brengen rapportage in beginsel als uitgangspunt voor het vervolgtraject te nemen. Niet is gebleken dat het rapport ontoereikend is of niet voldoet aan de daaraan redelijkerwijs te stellen eisen. Het rapport dient als bindend uitgangspunt te gelden voor de verdere schaderegeling.

No items found

Kosten

aantal uren verminderd<br />uurtarief verlaagd

Resultaat

toegewezen

Er is snel sprake van een deelgeschil. De rechtskracht van een (medisch) rapport kan groot zijn. Rechtsbijstandkosten worden kritisch getoetst.