Niet is gebleken van letsel door het ongeval; procedure volstrekt onnodig en onterecht ingesteld

Verzoekster is aangereden door een verzekerde van verzekeraar. Verzoekster voert in het verzoekschrift aan dat haar voertuig daarbij beschadigd is geraakt en dat zij materiele en immateriële schade heeft opgelopen. De kantonrechter is van oordeel dat niet is gebleken van letsel zodat deze zaak ten onrechte als deelgeschil is aangebracht. Verzoekster is niet ontvankelijk verklaard in haar verzoek.

In het verzoekschrift is niet gesteld (en onderbouwd) dat sprake is van letsel bij verzoekster. Een enkele vermelding dat sprake is van materiele en immateriële schade is daarvoor onvoldoende. Op het schadeformulier heeft verzoekster op de vraag of sprake is van letsel ‘nee’ geantwoord. Ook in correspondentie met de verzekeraar is geen melding gemaakt van letsel, ondanks dat hier specifiek naar gevraagd is. Ter zitting komt ook niet naar voren welk letsel verzoekster heeft opgelopen als gevolg van het ongeval.

De kantonrechter is daarom van oordeel dat niet gebleken is van letsel.

Er zal geen begroting dan wel toewijzing van de kosten van het deelgeschil plaatsvinden aangezien de procedure volstrekt onnodig en onterecht is ingesteld.

Kosten

afgewezen<br />kosten niet begroot

Resultaat

niet-ontvankelijjk