Onduidelijkheid over verschillende (getuigen)verklaringen. Toedracht staat hierdoor niet vast. Verzoek afgewezen.

Ongeval tussen bromfiets en personenauto. Partijen hebben tegenstrijdige lezingen van de toedracht. Nader onderzoek naar de toedracht is noodzakelijk. Om deze reden is de zaak niet geschikt voor een deelgeschil.

Vanwege de tegenstrijdige (getuigen)verklaringen verzoekt verweerder om een getuigenverhoor. Daarnaast stelt verweerder zich op het standpunt dat het geschil zich niet leent voor een behandeling in deelgeschil.

De rechtbank oordeelt dat deze zaak zich niet leent voor een deelgeschil. Slechts de aansprakelijkheidsvragen waarbij de toedracht voldoende duidelijk is en nader onderzoek niet is vereist, komen voor deelgeschillen in aanmerking. De rechtbank volgt de stelling van verweerder dat in deze zaak niet vast staat dat verweerder een verkeersfout heeft gemaakt. De rechtbank oordeelt dat de zaak zich niet leent voor een deelgeschil.

Daarnaast heeft verzoeker het voorstel voor een getuigenverhoor afgewezen. Hierdoor stelt de rechtbank dat verweerder onvoldoende de mogelijkheid heeft gehad om getuigen te ondervragen.

De rechtbank stelt dat het deelgeschil niet volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld. Zij wijst het verzoek om de kosten te begroten toe, maar stelt wel dat verzoeker de uren moet matigen (maximaal 20 uur). De kosten worden op basis van dit urenaantal begroot op € 6.485, — (inclusief griffierecht).

Kosten

kosten toegewezen, maar geen veroordeling<br />aantal uren verminderd

Resultaat

afgewezen