Ongeval op schip; werkgever aansprakelijk na niet al het nodige te hebben gedaan om ongeval te voorkomen

De tuchtcommissie heeft aangetoond dat de kapitein zijn zorgplicht heeft geschonden. Communicatief en in het nemen van voorzorgsmaatregelen tekortgeschoten. Ervaring verzoeker doet hier geen afbreuk aan.

Van Wijngaarden is aansprakelijk en/of schadevergoedingsplichtig voor de door verzoeker geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade.

Verzoeker begroot zijn schade vooralsnog op een bedrag van € 31.172,48, zo volgt uit zijn voorlopige schadeoverzicht. Omdat inmiddels een bedrag van in totaal € 25.000,- aan voorschot op de schade is betaald, zal het restant van het verzochte bedrag, € 6.000,-, worden toegewezen.

te betalen binnen 14 dagen na dagtekening van de beschikking.

Het uurtarief en de werkzame uren voldoen aan de redelijke kosten zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW. 18 werkzame uren, tegen een uurtarief van € 210,- . Btw alsmede griffiekosten.

Kantonrechter begroot de kosten van dit deelgeschil op € 5.072,80 en veroordeelt Van Wijngaarden tot betaling van dit bedrag aan verzoeker.

Kosten

kosten geheel toegewezen

Resultaat

toegewezen

Opvallend is r.o. 4.9.: Een werkgever moet er nu eenmaal rekening mee houden dat ook ervaren werknemers wel eens nalaten de zorgvuldigheid in acht te nemen die ter voorkoming van ongelukken nodig is en een inschattingsfout kunnen maken ten aanzien van mogelijk gevaar.

Ervaring wordt hier niet geaccepteerd als argument om aan aansprakelijkheid te ontkomen.