Onterecht ingesteld deelgeschil wegens discussie toedracht en ontbreken bewijs

In dit deelgeschil stond de toedracht van een verkeersongeval tussen 2 voertuigen centraal. Door het ongeval, dat plaatsvond op 20 mei 2021, heeft verzoekster letsel opgelopen. Partijen discussiëren over de toedracht van het ongeval en de gemaakte verkeersfouten (het wel- of niet voeren van een te hoge snelheid en het wel- of niet inhalen over een doorgetrokken streep). De kantonrechter stelt om deze reden vast dat de zaak zich niet leent voor een deelgeschilprocedure.

Er is geen overeenstemming over de toedracht. De kantonrechter stelt dat verzoekster haar stelling dat verweerder een verkeersfout heeft gemaakt, onvoldoende heeft onderbouwd. Vanwege het ontbreken van overeenstemming over de toedracht en voldoende bewijs daarvan, stelt de kantonrechter dat nader onderzoek vereist is. Vanwege dit noodzakelijke onderzoek, kan de kantonrechter geen snelle beslissing nemen. Dit maakt een deelgeschilprocedure ongeschikt. De kantonrechter wijst het verzoek af.

De kantonrechter stelt verder vast dat het deelgeschil onterecht is ingesteld. Verzoekster wist dat er geen overeenstemming was over de toedracht en nadere bewijslevering vereist was. De kosten van de procedure worden daarom niet begroot en komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Kosten

kosten niet begroot

Resultaat

afgewezen