Onvoldoende medische onderbouwing door verzoeker: deelgeschil onterecht ingesteld

Verzoeker stelt letsel te hebben opgelopen aan zijn knie na een aanrijding. Verweerder stelde dat er onvoldoende medische onderbouwing is voor deze stelling, waarna verzoeker een deelgeschil is gestart. De rechtbank oordeelt dat verzoeker moet voldoen aan zijn bewijsplicht. Hieraan is niet voldaan. Bij deze onvolledige bewijslevering komen de kosten van het deelgeschil niet in aanmerking voor een vergoeding.

De rechtbank stelt dat partijen zich in een impasse bevinden, maar stelt vast dat de causaliteitsvraag niet beantwoord kan worden vanwege het ontbreken van een medische onderbouwing door verzoeker.Verzoeker heeft het causale verband tussen het ongeval en de knieklachten onvoldoende aangetoond.  Nader medisch onderzoek is noodzakelijk. De kantonrechter stelt vast dat de zaak om deze reden niet geschikt is voor een deelgeschil en wijst het verzoek af.

De kantonrechter stelt dat het deelgeschil onterecht is ingesteld. Zij is van oordeel dat de kosten van het deelgeschil niet voor vergoeding in aanmerking komen, nu niet wordt voldaan aan de redelijkheidstoets uit artikel 6:69 BW.

Kosten

kosten niet begroot

Resultaat

afgewezen

Het wachten is toch op het moment dat in dit soort zaken de verwerende partij kosten vergoeding vraagt en krijgt….