Opstaande rand van 4 cm levert geen gebrekkige weg op

Verzoekster is ten val gekomen door een afscheiding met een hoogte verschil van 4 centimeter tussen het voetpad en het fietspad. Op grond van artikel 6:174 en 6:162 BW wordt aansprakelijkheid van gemeente als wegbeheerder gevorderd. De rechtbank wijst de aansprakelijkheid af omdat de afscheiding tussen het voetpad en het fietspad niet gebrekkig of gevaarlijk is.

(1) Afgewezen. Toetsing aan maatstaven opgenomen in Wilis-arrest. Een opstaande rand ter afscheiding van een fietspad van een voetpad is in Nederland (althans de gemeente Den Haag) ook niet ongebruikelijk en komt veelvuldig voor. Rand moet voldoende zichtbaar zijn geweest. Onderscheid voetpad benadrukt door gebruik van verschillend formaat tegels en roestvrijstalen punaises. Hoogteverschil van 4 cm is gebruikelijk. Een misstap bij hoogteverschil van 4cm zal niet waarschijnlijk tot ernstig letsel leiden. Niet nodig om verdere maatregelen te nemen. Door het regenachtige weer had verzoekster extra voorzichtig moeten zijn.

(2)  Uren verminderd naar 15 uur tegen uurtarief van € 275,00 ex btw. Inclusief griffierecht kosten begroot op € 6.292,25.

Kosten

aantal uren verminderd

Resultaat

afgewezen

Hoogteverschillen op voet- en fietspaden komen regelmatig voor. De rechtbank heeft de maatstaven uit het Wilnis-arrest (HR 17 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN6236) getoetst om te beoordelen of er sprake is van een gebrekkige weg. Het gehele voetpad is zo aangelegd dat er een minimaal hoogteverschil is ontstaan en voldeed aan de richtlijnen. Het is en blijft de zaak in dit soort zaken welk hoogteverschil in het algemeen geaccepteerd mag worden….