Politie niet aansprakelijk voor letsel door bij aanhouding ingezette hond

Bij een aanhouding voor een woninginbraak is verzoeker in zijn linkerarm gebeten door de ingezette politiehond. De wond is uiteindelijk geïnfecteerd geraakt en hij is daaraan geopereerd. Na een aangifte van zware mishandeling is niet besloten tot vervolging van de hondengeleiders en een art. 12 SV procedure leidde tot niets. Uiteindelijk heeft hij de politie aansprakelijk gesteld, omdat hij meent dat het er bij zijn aanhouding ten onrechte geweld is toegepast. De politie heeft – ook na een voorlopig getuigenverhoor – aansprakelijkheid afgewezen en zodoende is dit deelgeschil gestart.

De rechtbank vindt dat de inzet van een politiehond gerechtvaardigd was, gelet op waarvan verzoeker werd verdacht en ook het vluchtrisico. Verzoeker verwijt de politie dat niet is gewaarschuwd voor de inzet van de hond, terwijl dat wel had gemoeten, maar er zijn meerdere verklaringen van omwonenden waaruit blijkt dat dat wél is gedaan. Na die waarschuwing is betrokkene zelfs verder weggevlucht. 

Ook de manier waarop de hond is ingezet (aan de lijn, waarbij de hond wel als eerste het schuurtje binnenging waarin verzoeker zich bevond) voldeed aan de daarvoor geldende eisen en is niet onrechtmatig. 

Het klopt dat het meldingsformulier niet helemaal juist is ingevuld (er is een naam verkeerd genoteerd en de mate waarin er licht was is niet heel nauwkeurig weergegeven) maar dat maakt volgens de rechtbank niet dat de politie onrechtmatig heeft gehandeld. Uit het formulier is immers wel op te maken wat er is gebeurd en aan de hand van het formulier kon ook een beoordeling van het ingezette geweld plaatsvinden.

Naast dat onrechtmatigheid niet vaststaat ontbreekt onderbouwing van causaliteit en relativiteit en dus kan niet tot aansprakelijkheid worden gekomen. 

Ondanks de afwijzing worden de kosten wel begroot. 

De redelijkheid van het gehanteerde uurtarief van € 265,00 is niet betwist. De redelijkheid van de bestede tijd wel, maar na toelichting op de zitting vindt de rechtbank het redelijk om uit te gaan van de opgevoerde tijd. 
Voor de met de mondelinge behandeling samenhangende tijd wordt uitgegaan van 5,5 uur. In totaal, incl. griffierecht komen de kosten dan op € 4.864,00

Omdat aansprakelijkheid niet vaststaat hoeft de politie dat niet te betalen.

Kosten

afgewezen

Resultaat

afgewezen